Integritetspolicy

Föreningen bildad 1981-05-07

Stadgarna reviderade 2022-04-21

Skövde Släktforskarförening (Skövde SFF) för register över sina medlemmar. Registret är endast tillgängligt för föreningens ordförande, kassör och utskicksansvarig.
I medlemsregistret finns följande uppgifter:
Förnamn, efternamn, födelseår och medlemsnummer
Bostadsadress, mailadress
Telefonnummer
Datum för betald medlemsavgift
 
Födelseår används enbart för att kunna se åldersstrukturen i Skövde SFF. Personnummer eller födelsedag registreras inte.
Bostadsadress används för utskick med post, telefonnummer för direktkontakt.
Mailadress för medlemsutskick med e-post.

Utöver medlemsregistret finns ett skyddat mailregister för medlemmarna och för personer som anmält intresse för utskick via hemsidan. Registret hanteras enbart av föreningens ordförande eller ersättare och vid utskick syns enbart mottagarens egen adress.
Registret innehåller enbart Namn och e-mail. I varje mail finns möjlighet till avanmälan.

I föreningens tidskrift (Ättlingen) publiceras fullständig adress enl. medlemsregistret på styrelsen och redaktionskommittén i Skövde SFF. Nya medlemmar publiceras med enbart namn och postort. Författare med enbart namn. Redaktören skall ha personens tillstånd om bilder på nu levande personer publiceras.

På hemsidan lämnas fullständiga kontaktuppgifter enbart till föreningens ordförande. Till övrig styrelse namn och e-mail. Namn kan förekomma i de artiklar som publiceras i den mån de är väsentliga för innehållet. Bilder på nu levande personer skall ha godkänts av vederbörande. Nu görs en rensning på allt bildmaterial äldre än 2 år. Senare material granskas och gallras med avseende på tillstånd.
 
Varje medlem har rätt att se de uppgifter som registrerats om vederbörande och har också rätt att strykas ur registret. Man skall då vara medveten om konsekvenserna vad gäller möjligheten att kommunicera. Ingen medlem skall vara registrerad mer än två år efter senast betalda medlemsavgift.