• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Släktforskarvänner

Hemsidan är f.n. under omarbetning.

Snart kommer en medlemssida lanseras, där information och nyheter till medlemmar publiceras.

Inloggning kommer krävas. Den får betalande medlemmar via e-post.

Fortfarande kommer mycket att publiceras på den gemensamma sidan, men för att komma åt material som föreningen betalar för, krävs att man är medlem

Årsmöte med Skövde Släktforskarförening hålls den 20 maj.

För mer information, se medlemsbrev eller kontakta någon i styrelsen.