Höstutflykt Forsby Kyrka

Man behöver inte vara religiös för att besöka våra kyrkor, men man kan lätt bli det om man söker upp en så underbar plats som Forsby med sin urgamla kyrka och sockenmagasin. Innan tidräkningen för kyrkan kan man lätt föreställa sig en hedniskt vacker plats där man tog hand om sina generationer och bevarade minnen.

Skövdes släktforskare var i torsdags inbjudna till ett studiebesök på plats med lokal guidning. Det kändes som ett riktigt sug efter lite gemensam kultur och tillströmningen av medlemmar var god. Den lilla kyrkan blev lagom välfylld.

Forsby kyrka är en av Sveriges äldsta. Mycket av den är i ursprungligt skick med att flera både brutala men pietetsfulla om- och tillbyggnader genom århundradena. Analyser har visat att träet i korets två takstolar är avverkat 1130 respektive 1131.

Nytt för många var nog att det väl bevarade sockenmagasinet också var den plats där skatten till prästen ”tiondet av skörden” förvarades liksom överskott av säd i reserv för dåliga tider. Huseby gård intill kyrkan fungerade som en av de åtta kungsgårdarna i Västergötland där kungen bodde vid behov men som sköttes av fogdar som indrev skatterna i bygden.

Text Sören Andrén

Forsby2.jpg

En besökare samtalar med guiden Bo Carlsson (till höger på bilden).

Bild: Britt-Marie Magnusson Brink

***********************************************************